Introduktionsutbildning för föreningsledare

Sidan uppdaterades: 27 september 2023

Denna webbaserade introduktionsutbildning är tänkt att ge dig en första inblick i vad det innebär att vara organisationssledare (exempelvis styrelseledamot) inom idrotten och hur du kan skapa förutsättningar för idrottens gemensamma mål, men framförallt inspirera dig till ett spännande och viktigt uppdrag.

Gå till introduktionsutbildning för föreningsledare

Sidan publicerades: 4 oktober 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.