Inför föreningens årsmöte

Sidan uppdaterades: 10 juli 2023

Förberedelser för styrelsen

Vi hjälper er inför årets viktigaste möte med tips och råd om hur ni förbereder och genomför det på bästa sätt. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i grundläggande föreningskunskap, medlemmars rättigheter och skyldigheter och om beslutsgångarna i en förening.

Mål och syfte

Syftet med utbildningen är att alla styrelsen ska veta vad det innebär att hålla i ett årsmöte.

Innehåll

  • Genomgång av årsmötets punkter:
  • Varför har för­eningar årsmöte?
  • Hur går ett årsmöte till?
  • Vad betyder alla krångliga ord?


Vi erbjuder även en möjlighet att vara möte­sordförande på föreningens årsmöte.

Målgrupp

Styrelse. Eventuellt valberedning och revisorer.

Omfattning

3 utbildningstimmar

Kontakta er idrottskonsulent för att höra mer om erbjudandet.

Hitta er idrottskonsulent

Sidan publicerades: 10 juli 2023

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.