Idrottsföräldrarnas roll

Sidan uppdaterades: 1 december 2023

Föräldrar är viktiga för att stötta barnens idrottande och den delen av föräldrarollen vill vi lyfta fram.

Under utbildningen ges föräldrarna möjlighet att reflektera över sin egen, ibland omedvetna, roll och får med sig verktyg att utveckla, förstärka eller förändra beteenden så att det stärker barnen, föreningen och miljön runt träning och tävling. Inledningsvis vill vi också att arrangerande förening berättar kort om sin verksamhet.

Målgrupp

Idrottsföräldrar

Omfattning

2 utbildningstimmar.

Sidan publicerades: 11 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.