Grundutbildning för föreningsledare

Sidan uppdaterades: 3 juli 2023

Grundutbildningen ger dig som förtroendevald i en föreningsstyrelse grundläggande kunskap och förståelse för hur en attraktiv verksamhet kan bedrivas.

Utgångspunkten är den ideella föreningen och relationen till idrottens gemensamma mål och utvecklingsresor.

Mål och syfte

Grundutbildningen bygger på den ideella föreningen som form och hur densamma kan ledas, utvecklas och förvaltas för att bidra i förflyttningen mot idrottens gemensamma mål. Viktiga delar för detta arbete är att som förtroendevald få koll på samspelet mellan de demokratiska spelreglerna, meningen med föreningen, vikten av en attraktiv verksamhet, hur ideellt engagemang kan utvecklas samt administrationens betydelse.

Innehåll

  • Föreningen och demokratin
  • Föreningen och idén
  • Föreningen och verksamheten
  • Föreningen och engagemanget
  • Föreningen administrationen

Utbildningen består av egna studier med stöd av stöd av utbildningswebb, häftet Föreningsledning, reflektionsfrågor samt en sammankomst (fysisk eller distans) där lärdomarna från egenstudierna tas vidare.

Målgrupp

Föreningsledare i exempelvis rollen som kommittémedlem, styrelseledamot, ordförande eller andra roller där föreningens medlemmar gett dig förtroendet att leda, utveckla och förvalta föreningens verksamhet.

Omfattning

Totalt ca 12 utbildningstimmar (egenstudier 7 timmar, samt gemensam träff på 5 timmar).

Sidan publicerades: 4 oktober 2022