Genomförande av föreningens årsmöte

Sidan uppdaterades: 10 juli 2023

En inspirationsföreläsning för att inleda ert årsmöte

Vi erbjuder en inspirationsföreläsning för att inleda föreningens årsmöte. Innehållet är grundläggande föreningskunskap där vi pratar om medlemmars rättigheter och skyldigheter och om beslutsvägar i en förening. Vi pratar om vilka frågor ett årsmöte behandlar och varför det är viktigt att medlemmarna kommer till årsmötet.

Mål och syfte

Syftet med utbildningen är att alla medlem­mar ska veta vad det innebär att vara medlem i en förening samt att alla ska kunna känna sig delaktiga på årsmötet och förstå vad som händer.

Innehåll

  • Genomgång av årsmötets punkter:
  • Varför har för­eningar årsmöte?
  • Hur går ett årsmöte till?
  • Vad betyder alla krångliga ord?


Vi erbjuder även en möjlighet att vara möte­sordförande på föreningens årsmöte.

Målgrupp

Föreningens alla medlemmar.

Omfattning

1 utbildningstimme + eventuell tid som ordförande på föreningens årsmöte.

Kontakta er idrottskonsulent för att höra mer om erbjudandet.

Hitta er idrottskonsulent

Sidan publicerades: 11 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.