Domaren är mänsklig

Sidan uppdaterades: 3 juli 2023

Att vara domare är ingen enkel uppgift. Både aktiva, ledare och föräldrar ställer krav och har synpunkter på domaren.

I denna utbildning beskriver vi domarens situation och ger förslag på hur föreningen kan få aktiva, ledare och föräldrar att samarbeta med domaren för att skapa ett bra klimat runt tävlingsmomentet. Genom rollspel och lekar beskrivs olika situationer i domarens vardagar. Frågor som diskuteras är hur situationen i min förening är, samt hur föreningen tar hand om sina egna domare. Vidare diskuterar vi situationen om att domaren faktiskt är i minoritet och är mänsklig.

Mål och syfte

Utbildningen syftar till att ge föräldrar, ledare och aktiva insikt i domarens situation samt verktyg att stötta domaren både innan, under och efter aktiviteten.

Innehåll

  • Varför finns domaren
  • Domaren är ensam
  • Varför agerar vissa dåligt mot domaren
  • Hur får man agera mot domaren
  • Hur tar jag själv ansvar för motgång
  • Sätt dig in i domarens situation
  • Vad kan jag som aktiv, ledare eller förälder förbättra

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till föräldrar, ledare och aktiva.

Omfattning

2 utbildningstimmar.

Sidan publicerades: 11 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.