Grunderna i IdrottOnline

Sidan uppdaterades: 10 augusti 2023

Lär grunderna i IdrottOnline, idrottsrörelsens egna administrativa system. Idrottsföreningar använder systemet kostnadsfritt för medlemshantering, närvarorapportering och ansökningar.

Utbildningen, som erbjuds både fysiskt och digitalt, visar systemets olika delar. Den är inte idrottsspecifik utan utgår från de delar som ingår i IdrottOnline.

Mål och syfte

Förstå hur systemet hänger ihop och känna till de grundläggande funktionerna i medlemsregistret samt fördjupa kunskaper i hantering av medlemmar och övriga administrativa applikationer i IdrottOnline.

Innehåll

  • Medlemshantering
    Begränsat registerutdrag, Föreningsinfo
  • Aktivitet/närvarorapportering
  • Utbildning/lärgruppsrapportering

Målgrupp

Organisationsledare från föreningar som ska eller redan arbetar i systemet.

Omfattning

3 utbildningstimmar.

Sidan publicerades: 10 augusti 2023