Aktuella utbildningar och mötesplatser

Sidan uppdaterades: 29 september 2023

Här listas de utbildningar och mötesplatser vi arrangerar de närmaste månaderna.

Digitala utbildningar

25 oktober – Introduktion till idrottspsykologi
9 november – Bra mat för barn och ungdomar (för tränare)
16 november – Grunderna i IdrottOnline
20 november – Pedagogik och metodik för tränare – konsten att lära ut din idrott
28 november – Hur möter vi barn och ungdomar med beteendeutmaningar
30 november – Bokföring i föreningen

Utbildningar i sydöst

7 november – Folkbildning och IdrottOnline - Workshop
19 november – Idrottspsykologi – Tema – Ledaskapets betydelse för motivation

Utbildningar i nordöst

5 oktober – Akut omhändertagande
6 november & 2 december – Grundutbildning för tränare (Kristianstad)
9 november – Folkbildning och IdrottOnline - Workshop
12 november & 5 december – Grundutbildning för föreningsledare
18 november – Basal idrottsmedicin

Utbildningar i sydväst

11 oktober & 1 november – Grundutbildning för tränare (Malmö)

19 oktober – Folkbildning och IdrottOnline - Workshop

25 oktober – Att bemöta psykisk (o)hälsa hos unga idrottare
26 oktober - Tejpning

Utbildningar i nordväst

16 oktober – Gruppdynamik och Grupprocesser (för föreningar i Bjuvs kommun)
17 oktober – Folkbildning och IdrottOnline – Workshop
30 oktober – Mitt första ledaruppdrag
14 november – Grundläggande föreningsekonomi

Webbinarier IdrottOnline

12 oktober – Närvarorapportering i IdrottOnline - Folkbildning
21 november – Uppdaterat medlemsregister i IdrottOnline

Se här för fler aktuella webbinarier

Vill ni se vilka utbildningar och mötesplatser som erbjuds i andra delar av Skåne, eller resten av landet, så hittar ni dessa på vår hemsida.

Sidan publicerades: 16 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.