Stöd till förbund SDF

Sidan uppdaterades: 6 februari 2023

RF-SISU Skåne är en stödorganisation till idrottsrörelsen i Skåne. Det innebär att vi på olika sätt hjälper specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och föreningar att utvecklas.

Vi kan hjälpa ditt SDF genom att till exempel genomföra utvecklingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna utbildningar på hemmaplan, medverka som coacher och samtalspartner och mycket mer. Kort sagt, vi medverkar till allt som har med lärande och utveckling att göra. Förbunden och föreningarnas behov styr vår verksamhet.

Kontaktperson för respektive SDF

Varje förbund har en idrottskonsulent hos RF-SISU Skåne som fungerar som kontaktperson. Det är denna person ni lättast tar kontakt med om ni har funderingar.

Lista med kontaktpersoner för SDF

Vårt stöd till ert SDF

RF-SISU Skåne kan på flera olika sätt bidra till ert förbunds utveckling. Ni kan bland annat ta del av:

  • Framtidsdag/utvecklingsarbete med förbundet och dess styrelse, kommittéer etc.
  • Utveckling/utbildning av er förbundsstyrelse
  • Utveckling av och medverkan vid traditionella förbundsaktiviteter som föreningsträffar, ordförandekonferens, seminarier etc.
  • Föreningsbesök tillsammans med förbundet
  • Erbjuda fortbildning av anställda i förbund
  • Erbjuda möjlighet till videokonferens
  • Administrativt stöd

Ta kontakt med er idrottskontakt för att få veta mer om resp. del.

Samverkansmodellen

För att utveckla den operativa samverkan mellan SF/SDF/IF och RF-SISU distrikten har en samverkansmodell tagits fram. Modellen består av tre delar som erbjuds samtliga SF utifrån deras önskemål och behov.

Läs om samverkansmodellen på Riksidrottsförbundets sida

Regionalt nyhetsbrev

En till två gånger per halvår skickar vi ut ett regionalt nyhetsbrev till den mejladress som förbundet har registrerat i IdrottOnline. Sprid gärna informationen vidare inom ert SDF så att rätt personer nås av informationen. Om du vill läsa det senaste regionala nyhetsbrevet finner du det nedan.

Regionalt nyhetsbrev

Ekonomiskt stöd

RF-SISU Skåne ansvarar också för att fördela ekonomiskt stöd i form av ett regionalt specialidrottsstöd. Syftet är att ge SDF ett stöd till sin och föreningarnas verksamhet i Skåne för att stimulera till aktivitet och utveckling av specialidrotten inom distriktet utifrån Strategi 2025 och i enlighet med RF-SISU Skånes samverkansavtal med Region Skåne.

Läs mer om vårt ekonomiska stöd

SDF-enkät

Vi har sedan 2012 skickat ut en SDF-enkät med tre års intervall och denna gång gör vi det i samverkan med Malmö Universitet. SDF hade till den 31 maj 2021 på sig att svara på enkäten som är utskickad till den mejladress som förbundet har registrerad i IdrottOnline. Via denna länk Pdf, 127 kB. kan du se vilka frågor som ställdes samt de svarsalternativ som ges.
Denna gång besvarades enkäten av 35 olika specialidrotter vilket är en lite minskning mot de 38 svar som inkom 2018. En sammanställning av enkätsvaren finner du nedan.
Till sammanställningen (pdf) Pdf, 1 MB.


Sidan publicerades: 27 september 2022