Intressepolitik

Sidan uppdaterades: 31 mars 2023

RF- SISU Östergötland driver ett aktivt påverkansarbete kring prioriterade intressepolitiska frågor gentemot politiker och beslutsfattare, både på lokal och nationell nivå. På nationell nivå driver vi tillsammans med Riksidrottsförbundet och övriga distrikt gemensamma frågor och kampanjer. På lokal nivå handlar det bland annat om att skapa mötesplatser för föreningarna och politiker och påverkan genom media.

Genom sin fysiska aktivitet är idrotten en lustfylld motvikt till ett alltmer stillasittande vardagsliv och utgör en mötesplats i ett samhälle där segregation och utanförskap är växande utmaningar.

Den största anledningen till att aktiva och ledare tar sig till idrottsplatsen, hallen eller ut i skogen i ur och skur är att det är roligt. Det är alltså inte enbart träningen eller tävlingen i sig som attraherar, utan gemenskapen och glädjen att göra något tillsammans, som svenskarna anser är föreningsidrottens främsta styrka.

Idrottsrörelsen har påbörjat en förändringsresa mot 2025. Målen om livslångt idrottande i förening kräver att idrottsföreningar klarar av att både utveckla elit och erbjuda bredd- och motionsidrott – och att se att dessa hänger ihop. Ett helt liv med idrott ger ett starkare Sverige. Men för att klara av detta behöver vi stöd.

Här nedan kan du läsa vad vi anser inom ett antal för idrottsrörelsen viktiga områden. I vårt intressepolitiska program Pdf, 11 MB. redogör vi även konkret för de åtgärder eller förändringar som är nödvändiga för att göra verklighet av våra ståndpunkter. Vi vill skapa en idrottsrörelse för alla – hela livet.

  • Anläggningar

”Tillgången till idrottsanläggningar i form av mark, luft och vatten måste säkerställas och tillståndshanteringen förenklas.”

  • Folkhälsa

”Kunskapen om hur ett rörelserikt liv i alla åldrar förbättrar folkhälsan behöver öka i samhället. Kunskap och förståelse för rörelse behöver utvecklas och stärkas redan från de tidiga barnåren upp till vuxenlivet.”

  • Idrottens finansiering

”Den långsiktiga utvecklingen av det offentliga stödet ska följa svensk idrotts ambition om livslång idrott i förening för alla 2025. Synen på idrottsrörelsens självständighet och kompetens är viktig att bevara.”

Sidan publicerades: 25 oktober 2022