Inkluderande och jämställd idrott

Sidan uppdaterades: 30 augusti 2023

RF-SISU Östergötland arbetar med olika insatser för föreningar som är aktiva i inkluderingsarbetet. Vårt huvudfokus är att förändra attityder och värderingar för att individers olikhet ska ses, förstås, värdesättas och tillvaratas. Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Vi vill att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Idrottsrörelsen är en av den största mötesplatsen i Östergötland där vi möts som föräldrar, ledare, spelare, domare och vänner. Idrotten som en arena för inkludering är en fråga om vad olika aktörer gör när olika grupper möts och på vilket sätt människor tillåts påverka verksamhetens mål och mening. Det handlar om delaktighet och påverkan. Därför är det viktigt att vi skapar en miljö där dessa möten kännetecknas av delaktighet, kamratskap och gränsöverskridning. Läs mer om vårt inkluderingsarbete här.

Att arbeta för jämställdhet handlar om att arbeta för kvinnors rättigheter såväl som för mäns rättigheter. En jämställd idrott är en förutsättning för en framgångsrik idrottsutveckling. Såväl forskning som människors enskilda erfarenheter talar för att jämställdhet främjar utvecklingen både för organisationer och individer. Läs mer om jämställd idrott här.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

Kontakt

Maja Johansson

Sakkunnig paraidrott

010-476 48 50

Idrottskonsulent med ansvar för idrott för personer med funktionsnedsättning