Trygga idrottsmiljöer

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Nästan alla barn och ungdomar är med i en idrottsförening någon gång under sin uppväxt. I en idrottsförening utvecklas vi inom vår respektive idrott men vi lär oss också om normer, värderingar, ansvar, hänsyn och medbestämmande. Föreningen är för de flesta en positiv miljö där de får göra det de gillar mest och göra det tillsammans med kompisar.

Det finns dock inga garantier för att kränkande behandling i någon form inte förekommer även i idrottsrörelsen. Inom föreningsidrotten är det både organisationsledarna (styrelsen) med sitt ansvar och tränare/ledare i sin roll som är ansvariga för att skapa säkra och trygga miljöer.

I den här utbildningen vill vi definiera begrepp och hjälpa till att skapa en förståelse för varför kränkande behandling kan uppstå. Vi vill berätta hur vi kan göra för att förebygga problemen efter bästa förmåga samt förmedla kunskap om vad vi kan göra om kränkande behandling redan har skett. Allt för att kunna erbjuda ett trygg idrottande för alla oavsett om det handlar om barn, ungdomar eller vuxna.

Fortsatt lärande i din förening

Efter kursen, eller om ni redan nu vill börja jobba, finns det ett lärgruppsmaterial som ni själva kan jobba med. En lärgruppsledare hjälper till så att samtal och dialoger utvecklar såväl individerna som föreningen.

Kontakta din idrottskonsulent här om du vill starta upp en lärgrupp.

Läs mer om hur man blir lärgruppsledare här.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022

Kontakt

Lollo Bladh

Sakkunnig Barn- och ungdomsidrott

010-476 50 23

Barnens spelregler

Riksidrottsförbundets och Bris initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.

Trygga idrottsmiljöer

RF och SISU Idrottsutbildarna har tagit fram stödmaterial om trygg idrott för att hjälpa föreningar i arbetet med de frågorna.