Trygga evenemang

Sidan uppdaterades: 2 november 2023

Idrottsevenemang skapar ofta både engagemang, tillhörighet och glädje. Skapandet av evenemang är en viktig del av det samhälle vi lever och betydelsefulla för många människor. Oftast fungerar evenemang arrangerade av föreningar mycket bra, men när avvikelser sker får dessa stora negativa konsekvenser. Både för idrotten och för samhället i övrigt. Därför är det viktigt för arrangörer att arbeta för att i alla aspekter av termen skapa trygga evenemang.

Extra tydligt har trygghetsperspektivet kommit att bli under Covid19-pandemin. Utmaningen att skapa evenemang under rådande restriktioner och rekommendationer är uppenbar. Vi har därför här samlat stöd för dig som arrangör under rådande situation.

Publikvärd

Att arbeta med så kallade publikvärdar är ett konkret sätt att skapa extra trivsel och trygghet under ert evenemang.

En publikvärds roll har fokus på att tillgodose att besökare ska känna sig välkomna och trygga. Publikvärden har förutom att stå för ett trevligt bemötande även vara arrangörens ögon och öron på olika områden under evenemanget.

Med hjälp av vårt utbildningsmaterial för Publikvärdar kan din förening utbilda dina värdar och på så vis skapa ökad kvalité och trygghet kring ert evenemang.

Fortsatt lärande i din förening

Efter kursen, eller om ni redan nu vill börja jobba, finns det ett lärgruppsmaterial som ni själva kan jobba med. En lärgruppsledare hjälper till så att samtal och dialoger utvecklar såväl individerna som föreningen.

Vårat material kan ses som ett planeringsunderlag där ni som arrangör får stöd i de steg som är lämpliga att gå igenom inför kommande genomförande. Här får ni i arrangörsgruppen skapa en årsplan, utvärdera eventuellt tidigare versioner av evenemanget, se över ekonomiska förutsättningar och planera evenemangets kommunikation och marknadsföring. Och styra upp vem som gör vad för att komma vidare.

Kontakta din idrottskonsulent här om du vill starta upp en lärgrupp.

Läs mer om hur man blir lärgruppsledare här.

Sidan publicerades: 11 oktober 2022