Styrelsearbete

Sidan uppdaterades: 20 december 2023

”Det är lätt att engagera sig i en föreningsstyrelse när var och en vet sin roll. Att man dessutom på ett lätt och smidigt sätt kan planera och följa upp föreningens verksamhetsplan genom att göra ett årshjul gör uppdraget som ledamot så mycket enklare och roligare.

Vill du utveckla din styrelse mot ökade möjligheter och effektivitet?

Att arbeta kontinuerligt i sitt styrelsearbete är en förutsättning för en fungerande förening. Tillsammans med din idrottskonsulent kan du få hjälp i utvecklingsarbetet. Arbetet syftar till att utveckla föreningen utifrån ert dagsläge, era ambitioner och förutsättningar. Vi arbetar igenom verksamhetsidén, föreningsinriktningen, värdegrunden, mål och vision samt strategi och handlingsplaner. Kanske behöver ni bara stöd vid någon av punkterna – eller hela utvecklingsresan. Det är din förening som sätter agendan.

Kontakta din idrottskonsulent här om du vill starta upp en lärgrupp.

Läs mer om hur man blir lärgruppsledare här.

Sidan publicerades: 6 oktober 2022