Rörelseförståelse

Sidan uppdaterades: 25 augusti 2023

Rörelseförståelse handlar om att ha en helhetssyn på fysisk aktivitet och kommer från engelskans physical literacy där målet är att fler ska röra på sig hela livet. Att ha en rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och skrivförståelse.

Helheten utgörs av fyra delar: den fysiska, sociala, psykiska och idrottsliga. Tanken är att träningar och tävlingar ska utveckla individens förmågor inom alla fyra delar. Rörelseförståelse är alltså mer än att kunna utföra en mängd olika rörelser. Ledarskapet fokuserar på glädje och prestation. Det handlar om att utveckla alla individer så att de känner sig kompetenta, får tilltro till egen förmåga och en möjlighet att utveckla och förbättra sin prestation för att vilja, våga och kunna vara fysiskt aktiva hela livet.

Efter kursen, eller om ni redan nu vill börja jobba, finns det ett lärgruppsmaterial som ni själva kan jobba med. En lärgruppsledare hjälper till så att samtal och dialoger utvecklar såväl individerna som föreningen.

Kontakta din idrottskonsulent här om du vill starta upp en lärgrupp.

Läs mer om hur man blir lärgruppsledare här.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022