Parasport

Sidan uppdaterades: 15 april 2024

I Östergötland vill vi att fler personer med funktionsnedsättning hittar en idrott att utöva och att fler föreningar ser vinsterna av att erbjuda personer med funktionsnedsättning möjlighet att utöva en idrott hos dom.

Förutsättningar för idrotten och möjligheterna för person med funktionsnedsättning ser olika ut och ibland fungerar det utmärkt att personer är med i ordinarie verksamhet, ibland kan det behövas andra förutsättningar. I vilket fall som helst kan vi tillsammans hjälpas åt att skapa idrott för fler.

De målgrupper som traditionellt tillhör Parasporten är personer med rörelsenedsättning, personer med synnedsättning samt personer med intellektuell funktionsnedsättning. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har möjlighet att delta i tävlingssammanhang i vissa idrotter inom Parasporten.

Om ni har funderingar kring Parasport, frågor kring utbildning eller något annat ni tänker på kring idrott för personer med funktionsnedsättning, tveka inte att kontakta oss.

Vi erbjuder de föreningar som vill starta upp Parasport i sin förening eller bara vill bli en mer inkluderande förening för alla en introduktionsutbildning i ämnet.

Deltagarna ges en introduktion till Parasport och de vanligaste skador och sjukdomar man möter inom parasporten. Utbildningen vänder som är igång eller på gång att starta upp idrott för personer som har en funktionsnedsättning inom Parasport.

Sveriges målgrupper:

  • Personer som har en rörelsenedsättning
  • Personer som har en synnedsättning
  • Personer som har utvecklingsstörning

Er föreningskonsulent hjälper din förening med:

  • Utbildning
  • Nya idéer för inkludering

Utbildningen genomförs på hemmaplan i din förening.

Fortsatt lärande i din förening

Efter kursen, eller om ni redan nu vill börja jobba, finns det ett lärgruppsmaterial som ni själva kan jobba med. En lärgruppsledare hjälper till så att samtal och dialoger utvecklar såväl individerna som föreningen.

Här hittar du vår utbildning Att leda idrottare med osynliga funktionsnedsättningar - NPF.

Kontakta din idrottskonsulent här om du vill starta upp en lärgrupp.

Sidan publicerades: 11 oktober 2022

Kontakt

Maja Johansson

Sakkunnig paraidrott

010-476 48 50

Idrottskonsulent med ansvar för idrott för personer med funktionsnedsättning

Inkluderande ledarskap

I samarbete med Parasport Sverige har SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet tagit fram ett utbildningsmaterial i syfte att stödja och vägleda tränare i en idrottsförening som möter idrottare som har en funktionsnedsättning.