Ledarutveckling

Sidan uppdaterades: 25 augusti 2023

Ledare och tränare är förmodligen föreningens viktigaste resurs. För att få till en lyckad ledarutveckling har vi tagit fram en mall med fyra enkla steg för att planlägga och underlätta föreningens årliga arbete med frågan. De fyra stegen är ledarrekrytering, ledarintroduktion, ledarutbildning och ledarvård.

Här finns möjligheten att ni själva laddar ned mallen, diskuterar och gör den till er plan. Möjligheten finns alltid att göra det tillsammans med er förenings idrottskonsulent.

Kontakta din förenings idrottskonsulent för mer information!

Sidan publicerades: 11 oktober 2022