Komplett styrelseutbildning

Sidan uppdaterades: 3 november 2022

Vill du förbättra styrelsearbetet och samspelet mellan styrelsens intressenter? Vill du veta om rollernas betydelse och hur man förbättrar samspelet för ett mer komplett styrelsearbete? Då är det här utbildningen för dig. Förutom kompetens kommer vi även lägga vikt på engagemang och drivkraft som blir bränslet för en fungerande idrottsförening.

En fungerande idrottsförenings existens bygger på tre saker – medlemmar, stadgar och styrelsen. Att bilda en styrelse handlar om att hitta rätt personer till rätt positioner. Att driva en ideell förening med värderingar värda att värna om kräver lika mycket engagemang och hjärta som faktisk styrelsekompetens.

Ingen förening är den andra lik och det innebär att varje förening behöver finna de arbetsuppgifter som är av störst intresse för föreningen. Att kartlägga uppgifter och fördela dessa är viktigt för att arbetsbördan ska vara rimlig och för att varje styrelsemedlem ska få möjlighet att nyttja sin kompetens på bästa sätt. En god förståelse för föreningens mål och värdegrund gör att förenings utvecklingskurva kan stiga och bestå.

Kontakta din idrottskonsulent här om du vill starta upp en lärgrupp.

Läs mer om hur man blir lärgruppsledare här.

Sidan publicerades: 6 oktober 2022