Jämställd idrott

Sidan uppdaterades: 25 augusti 2023

Ta hjälp av oss om du vill bidra till en mer jämställd idrott i Östergötland. Alla, oavsett kön ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden.

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Vi har verktyg att stötta ert arbete på alla nivåer – allt för en mer jämställd förening. Vi ser jämställd idrott som en förutsättning för en framgångsrik idrott.

I framtiden vill vi:

Ska alla aktiva, ledare och förtroendevalda förstå att en jämställd idrott är lika med en bättre idrott. Möjligheter att delta, påverka och styra är lika oavsett kön. Tillsammans vågar vi utmana normer för att utvecklas och bli bättre.

Utmaningar vi ser:

 • Kan uppfattas som bakåtsträvande och irrelevant.
 • Idrotten är i huvudsak anpassad efter en manlig norm
 • Ojämställdhet ger lägre kvalitet på alla nivåer
 • Kultur och normer ”i väggarna” hindrar utveckling

Vårt fokus idag:

 • Prioritera jämställdhetsarbetet i hela föreningen
 • Tänk jämställdhet när uppdrag utformas och fördelas
 • Skapa forum för delaktighet och inflytande
 • Utbilda alla föreningens ledare i jämstölldhet

Om din förening vill starta ett arbete kring en jämställd idrott har vi stora möjligheter att hjälpa till (inbjudan pdf). Pdf, 3 MB.

Så här kan vi hjälpa dig

Kontakta din idrottskonsulent här!

Tips för en mer jämställd idrottsförening

 • Börja enkelt – se över foton på väggarna i klubblokalen, vilka som nämns/visas på hemsida och sociala medier
 • Språket spelar roll – säg ifrån när du hör sexism och kränkande ord
 • Tjejer och killars röster är lika viktiga – ge alla utrymme att komma till tals
 • Riktlinje att ha ledare av båda könen vid uppstart av nya lag/grupper
 • Ha en jämställd idrott i focus när beslut tas i föreningen
 • Tänk på att många små åtgärder till slut blir till stor förändring
 • Vad bör jag tänka på framöver i min roll som idrottsförälder?

Fortsatt lärande i din förening

Efter kursen, eller om ni redan nu vill börja jobba, finns det ett lärgruppsmaterial som ni själva kan jobba med. En lärgruppsledare hjälper till så att samtal och dialoger utvecklar såväl individerna som föreningen.

Kontakta din idrottskonsulent här!

Läs mer om hur man blir lärgruppsledare här.

Sidan publicerades: 7 oktober 2022

Trygg och inkluderande idrott

Här hittar du stöd och utbildningsmaterial för att skapa en trygg och inkluderande idrottsmiljö.

Fler tips om jämställd idrott

På vår webbsida om jämställd idrott hittar du tips på material som föreningen kan använda.