Introduktionsutbildning för föreningsledare

Sidan uppdaterades: 25 augusti 2023

Introduktionsutbildning för föreningsledare är en digital utbildning som du kan genomföra digitalt på egen hand eller tillsammans med övriga styrelsen. Utbildningen är uppdelad i block och kan genomföras i sin helhet eller om du väljer att lära dig mer om just ett specifikt område som passar dig.

Rollen som föreningsledare innebär att du på något sätt är engagerad i din idrottsförening. Din roll som föreningsledare kan handla om att du är förtroendevald som en ledamot i en styrelse, är del av en arbetsgrupp eller på annat sätt är bistår föreningen i dess utveckling.

Kurs sekventiellt

Du anmäler dig via följande Länk och får sedan ett mail med länken till den sekventiella webben. Du går utbildningen digitalt steg för steg under ca 2 timmar. Om ni är fler från föreningen som går den kan er idrottskonsulent sedan se vilka som anmält sig och sedan kan ni bjuda in till en träff där deltagarna får utrymme för samtal och erfarenhetsutbyte utifrån det samtalsunderlag som finns under Vill du lära dig mer?.

Fortsatt lärande i din förening

Efter kursen, eller om ni redan nu vill börja jobba, finns det ett lärgruppsmaterial som ni själva kan jobba med. En lärgruppsledare hjälper till så att samtal och dialoger utvecklar såväl individerna som föreningen.

Kontakta din idrottskonsulent här om du vill starta upp en lärgrupp.

Läs mer om hur man blir lärgruppsledare här.

Sidan publicerades: 6 oktober 2022

Introduktionsutbildning för föreningsledare

Kostnadsfri webbutbildning som ger en första inblick i rollen som föreningsledare och inspiration för ett spännande och viktigt uppdrag.