IdrottOnline LOK-stöd

Sidan uppdaterades: 25 augusti 2023

IdrottOnline är idrottsrörelsens egna administrationsverktyg. Det är gratis för föreningar att använda och är en länk mellan idrottsföreningar, förbund och Riksidrottsförbundet.

Enligt beslut av Riksidrottsstyrelsen är det obligatoriskt att närvaroregistrera samtliga LOK -stöds aktiviteter digitalt. Beslutet gäller för aktiviteter bedrivna från och med 1 juli 2020.

Beslutet innebär att förening, för att kunna söka LOK-stöd, måste närvaroregistrera sina aktiviteter digitalt på så sätt att aktiviteterna (och deltagarna) finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in.

Den digitala närvaroregistreringen kan göras direkt i IdrottOnline eller i något av de system som har inläsning till IdrottOnline (förutsatt att föreningen själv har aktiverat inläsningen).

Under början av 2021 har RF släppt en ny mobilapp för att göra det ännu enklare att närvaroregistrera digitalt. Det är helt gratis för föreningen att använda den nya mobilappen.

Utbildning gällande LOK-stöd innehåller:

  • LOK-stödsregler
  • Hur jag hanterar medlemmar
  • Skapar grupper och aktiviteter
  • Närvaroregistrering av LOK-stöd

Vid frågor om LOK-stöd kontakta anna-karin.sunnerstam@rfsisu.se

På Riksidrottsförbundets hemsida kan du läsa mer om LOK-stödet.

Här hittar du mer om LOK-stödet på vår hemsida.

Sidan publicerades: 5 oktober 2022

LOK-appen

LOK-appen finns att ladda ner på AppStore och Google Play.