HLR - hjärt-lungräddning

Sidan uppdaterades: 4 oktober 2023

Målet med kursen är att deltagaren självständigt ska kunna identifiera ett hjärtstopp, larma och utföra hjärt-lungräddning samt använda en hjärtstartare.

På våra HLR-utbildningar har alla varsin HLR-docka att träna på. Det skapar möjlighet till att alla ska få den mängd träning som är så viktig för att ta till sig och behålla kunskaperna under en längre tid.

Utbildningen bygger på rekommendationer från Hjärt- och lungräddningsrådet. I kursen Hjärt-lungräddning med hjärtstartare lär våra instruktörer ut de kunskaper som behövs för att ge livräddande hjärt- och lungräddning, och hur man använder en hjärtstartare vid ett hjärtstopp.

I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment där deltagarna får lära sig lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp, agera vid ett hjärtstopp, göra HLR samt att använda defibrillering-hjärtstartare.

Utbildningen avslutas med att deltagarna även får lära sig tekniken för att hjälpa någon som har satt i halsen.

Kontakta din idrottskonsulent här!

Sidan publicerades: 11 oktober 2022