Grundutbildning för tränare

Sidan uppdaterades: 25 augusti 2023

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll.

Utbildningen är det första obligatoriska steget sedan följs av den fördjupande Fortsättningsutbildning för tränare. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år. Vi rekommenderar dock att de yngre deltagarna har med sig en äldre tränare som mentor från föreningen

Övergripande innehåll och upplägg

Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder. Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas. Utbildningen får du gå från det året du fyller 14.

Grundutbildningens avsnitt:

  • Jag och idrottsrörelsen
  • Jag och ledarskapet
  • Jag och träningen
  • Jag och utövaren
  • Valbart avsnitt

Grundutbildningens upplägg:

  • Två fysiska träffar med egna studier via webb däremellan
  • Två uppgifter i form av en hemuppgift och ett inlämningsblad
  • Två böcker
  • Omfattar totalt ca 25 lektionstimmar á 45 min

Kursavgift/projektstöd

1800 kr/person, vilket faktureras till er förening efter träff 1. För att bli godkänd krävs 100 % närvaro samt att de två inlämningsuppgifterna är godkända. Om du tillhör en förening som samverkar med oss, kan föreningen när du är godkänd erhålla ett projektstöd på 1800 kr, alltså utbildningen blir kostnadsfri för godkända deltagare.

Avbokningsregler:

Oanmälda frånvaro faktureras föreningen i efterhand. Vid påbörjad men ej slutförd utbildning har deltagaren 12 månader på sig att delta på ett annat tillfälle för att slutföra kursen och bli godkänd.

OBS! Ta med egen dator eller mobil!

Kurstillfällen i höst

11 september & 7 oktober
Grundutbildning för tränare - Linköping. Läs mer och anmäl dig här senast 4/9.

18 september & 22 oktober
Grundutbildning för tränare - Norrköping. Läs mer och anmäl dig här senast 11/9.


Sidan publicerades: 10 oktober 2022

Grundutbildning för tränare

Länken tar dig till utbildningsportalen för utbildningen där du kan läsa mer om innehåll och förutsättningar.