Grundutbildning för föreningsledare

Sidan uppdaterades: 25 augusti 2023

Som föreningsledare är du en del av en större helhet, den svenska idrottsrörelsen. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt och i så bra verksamhet som möjligt. Denna grundutbildning ger dig en bra bas för ditt fortsatta arbete som föreningsledare, där du kan få användning för din erfarenhet och även ta med dig ny kunskap för att jobba vidare mot idrottens gemensamma mål.

Övergripande innehåll och upplägg Syftet med Grundutbildningen för föreningsledare är att bidra med kunskap och inspiration så att du i ditt uppdrag som förtroendevald i en styrelse ska kunna leda en förening på ett sätt som bidrar till din till din förenings utveckling och idrottsrörelsens gemensamma förflyttning, den förflyttning som benämns som Strategi 2025.

För vem är utbildningen?

Grundutbildning är till för föreningsledaren som fått (eller kommer att få) medlemmarnas förtroende att ingå i föreningens styrelse. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i ditt fortsatta ideella engagemang. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år.

Grundutbildningens avsnitt:

  • Föreningsledarens roll
  • Föreningen och demokratin
  • Föreningen och idén
  • Föreningen och verksamheten
  • Föreningen och engagemanget
  • Föreningen och administrationen

Grundutbildningens upplägg:

  • Egna studier via häfte och webb
  • Gemensam träff
  • Omfattar totalt ca 12 lektionstimmar á 45 min

(7 lektionstimmar är individuell förberedelse med stöd av häfte och utbildningswebb, den gemensamma träffen omfattar 5 lektionstimmar)

Kursavgift/avbokningsregler:

800 kr/person. Avgiften finansieras om du tillhör en förening som samarbetar med RF-SISU Östergötland. Vid oanmäld frånvaro faktureras föreningen i efterhand.

Vill du gå grundutbildningen för föreningsledare?

Prata med någon i din styrelse och/eller kontakta sedan din idrottskonsulent på RF-SISU Östergötland.

Du kan läsa mer om utbildningen och vårt idrottsövergripande utbildningsutbud på sisuidrottsutbildarna.se. Där hittar du också den helt kostnadsfria utbildningswebben Introduktionsutbildningen för föreningsledare. En utbildning som ger dig en första inblick och förståelse för föreningsledarrollen.

 

Sidan publicerades: 6 oktober 2022

Grundutbildning för föreningsledare

På SISU Idrottsutbildarnas utbildningsportal hittar du utbildningswebben för Grundutbildning för föreningsledare