Att vara föreningsrevisor

Sidan uppdaterades: 25 augusti 2023

Att vara revisor i den ideella idrottsföreningen är förenat med ett stort ansvar. Det är föreningsrevisorns uppgift att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsens arbete. Att granska styrelsens arbete handlar dels om att göra en ekonomisk granskning och dels om att kontrollera att styrelsens ledamöter sköter sina uppgifter på ett riktigt sätt.

I utbildningen ”revisorns viktiga roll” diskuterar vi de olika arbetsområdena som finns samt pratar om krav och förväntningar. Utbildningen passar både dig som varit föreningsrevisor i många år och dig som är nyvald.

Alla idrottsföreningar har en eller flera föreningsrevisorer vars uppdrag är att granska styrelsens arbete och vara aktiv under hela verksamhetsåret. Många kopplar föreningsrevisorns arbete till årets slut och årsmötet men det är egentligen mer omfattande än så. Det finns många arbetsområden för en föreningsrevisor och arbetet pågår under hela året. Främst genom att kontinuerligt stämma av styrelsens arbete och föreningens redovisning. Inför årsmötet görs årsrevisionen. Då går revisorn igenom föreningens räkenskaper för hela året och kommer med synpunkter och kommentarer. Revisorn skriver också en revisionsberättelse vilken avslutas med en rekommendation till medlemmarna om ansvarsfrihet till styrelsen bör röstas igenom eller inte.

Det är viktigt att revisorn vet och förstår sina arbetsuppgifter för att sköta sitt uppdrag på bästa sätt. I utbildningen ”revisorns viktiga roll” diskuterar vi de olika arbetsområdena som finns samt pratar om krav och förväntningar. En utbildning för alla föreningsrevisorer oavsett erfarenhet.

Kontakta din idrottskonsulent om du är intresserad av denna utbildning.

Sidan publicerades: 7 oktober 2022