Digitala årsmöten

Sidan uppdaterades: 6 december 2022

Årsmötet är idrottsföreningens viktigaste möte, men i och med coronakrisen kan det vara svårt att genomföra årsmötet fysiskt.

RF-SISU Östergötland har därför tagit fram vägledning för föreningar som vill eller ska genomföra årsmötet digitalt.

Fördelar med digitalt årsmöte

En given fördel är att de som inte kan närvara fysiskt på årsmötet nu ges möjlighet. Det kan till exempel vara av geografiska eller ekonomiska skäl. En annan fördel är att tillgängligheten ökar och fler ges möjlighet att vara med. Att genomföra årsmötet digitalt kan också tilltala andra målgrupper, exempelvis unga medlemmar, som därmed ges möjlighet att påverka och engagera sig i föreningens utveckling.

Utmaningar med digitalt årsmöte

Till utmaningarna hör att det kan bli svårare att förbereda årsmötet och fokus riskerar att hamna på tekniska frågor istället för att förbereda årsmöteshandlingar. Dynamiken och delaktigheten i sakfrågorna kan under mötet vara svårare att få till på ett pedagogiskt sätt. Här är det viktigt att mötesordföranden är både kunnig och lyhörd så att viktiga nyanser i sakfrågorna kommer fram. En del kan också uppleva att man tappar ett viktigt tillfälle att träffas.

Med bra förberedelser av styrelsen och tid för delegaterna att bekanta sig med system och dagordning i tid kan den digitala lösningen bli till ett lyckat möte.

Kontakta din idrottskonsulent om du vill ha hjälp.

På Riksidrottsförbundets hemsida kan du läsa mer om digitala årsmöten.

Sidan publicerades: 7 oktober 2022