Behålla ungdomar 13-20 år

Sidan uppdaterades: 25 augusti 2023

Idrottsrörelsen är stark vad gäller att attrahera barn 7–12 år. Cirka 90 procent av alla barn är någon gång med i en idrottsförening och många är dessutom medlem i flera föreningar eller aktiv inom flera idrotter. Samtidigt har många idrotter en nedåtgående medlemskurva vad gäller ungdomar. För varje ålderskull, efter elva år, minskar antalet medlemmar i ungdomsåren.

Anledningen varför ungdomar slutar med idrott kan variera. Det går att peka på externa orsaker såsom att andra intressen tar över. Men en bidragande faktor är också idrottens struktur, hur vi tränar och tävlar samt hur föreningskulturen är.

I utbildningen tittar vi bland annat på hur ungdomar enligt studier vill idrotta idag. Vi går igenom hur den idrottsliga verksamheten organiseras och bedrivs och hur du som ledare i en god föreningsmiljö kan bidra till att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet. Det gäller oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar och kan påverka hur attraktiv idrottsrörelsen är för ungdomar att stanna kvar i.

Fortsatt lärande i din förening

Efter kursen, eller om ni redan nu vill börja jobba, finns det ett lärgruppsmaterial som ni själva kan jobba med. En lärgruppsledare hjälper till så att samtal och dialoger utvecklar såväl individerna som föreningen.

Kontakta din idrottskonsulent här om du vill starta upp en lärgrupp.

Läs mer om hur man blir lärgruppsledare här.

Efter utbildningen finns möjligheten att ta del av ett enkätverktyg med frågor till aktiva 7-25 år. Frågorna är kopplade till idrottens fem utvecklingsresor och kan ge svar på hur ni kan behålla fler ungdomar 13-20 år.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022