Basutbildning för seniorledare

Sidan uppdaterades: 23 november 2023

Träning och motion har inget bäst före datum. Vilka fysiska eller psykiska förutsättningar vi människor än har så är rörelse något som bidrar till en starkare kropp, glädje och gemenskap.

Då spelar åldern ingen som helst roll. Det här är ledarutbildningen för dig som leder, ska börja leda eller helt enkelt är nyfiken och intresserad av att veta mer om att leda seniorer i fysisk aktivitet och träning.

Övergripande innehåll och upplägg

Utbildningen är framtagen i ett samarbete mellan Korpen, PRO och SISU Idrottsutbildarna. Aktiv Senior är projektet som ska få Sveriges äldre befolkning att hålla i, börja om eller upptäcka den fysiska rörelsens fantastiska kraft. Med hjälp av utbildade ledare vill vi att seniorer utifrån sin egen förmåga motionerar fram bättre hälsa och ett socialt umgänge.

Lärandemål:

 • grundläggande kunskaper om kroppen, hur den åldras såväl fysiskt, psykiskt och socialt samt hur åldrandet påverkar och påverkas av träning.
 • förståelse för att fysiska aktiviteters/träningens fokus ligger på att erbjuda hälsofrämjande aktivitet.
 • förståelse för att gruppen man leder är heterogen och att du som ledare behöver möta varje individ utifrån deras förutsättningar och behov.
 • grundläggande kunskaper om hur du bör tänka i ditt ledarskap kring bemötande och hur du anpassar träningen för att inkludera fler.

Basutbildningens avsnitt:

 • Kropp och knopp
 • Fysisk aktivitet för träning och välmående
 • Ledarrollen
 • Jag och utövaren
 • Valbart avsnitt

Basutbildningens upplägg:

 • Korpen är arrangör för den här utbildningen. Den erbjuds regelbundet och kan även beställas vid ett stort utbildningsbehov i er förening. Kontakta din förenings idrottskonsulent för mer information.
 • Egna studier via webb samt 1-3 träffar digitalt alt fysiskt.
 • De egna studierna görs via utbildningswebben med ett eget reflektionsmaterial till.
 • Utbildningen omfattar totalt ca 12 lektionstimmar á 45 min.

Kursavgift/projektstöd

500 kr. Vid kontakt med din förenings idrottskonsulent före anmälan till kursen kan deltagare få avgiften subventionerad av oss.

Avbokningsregler

Oanmälda frånvaro faktureras föreningen i efterhand.

OBS! Ta med egen dator eller mobil!

På Korpens hemsida hittar du till Aktiv senior som är projektet som Basutbildningen har mynnat ut i.

Sidan publicerades: 11 oktober 2022