Att vara idrottsförälder

Sidan uppdaterades: 25 augusti 2023

Idrotten är en fantastisk arena där barn, ungdomar och vuxna får möjlighet att mötas och göra gemensamma aktiviteter. Föräldrar och andra nära vuxna är viktiga för att barn och ungdomar ska uppleva idrotten som glädjefylld. Som idrottsförälder gäller det att skapa ett positivt samarbete mellan såväl tränare, ledare och domare, för att stödja och stimulera barnen på bästa möjliga sätt.

Så hur ska vi på bästa sätt stötta och prata med våra barn för att ge hen en så glädjefylld och positiv upplevelse som möjligt? Här får du chansen att reflektera och diskutera med andra över din roll som förälder till ett barn som idrottar.

Så här kan vi hjälpa dig

Vi har olika metoder att prova för att nå idrottsföräldrar med vår utbildning Att vara idrottsförälder som syftar till att skapa ett tryggt idrottsklimat. Tillsammans med er idrottskonsulent kan ni hitta rätt metod.

Att vara idrottsförälder har ett tillhörande bildspel och folder. Den behandlar dessa ämnen:

 • Varför idrott? Varför slutar man?
 • Utgångspunkter för idrotten.
 • Du, ditt och andras barn.
 • Du, tränaren och träningen.
 • Du, matchen och resultatet.
 • Har barn och vuxna olika syn på idrotten?
 • Framgångstriangeln.
 • Vi kan hjälpa din förening med skyltar och material för föräldrabudskap på er anläggning.
 • Utbildningen genomförs på hemmaplan i din förening.

Kontakta din idrottskonsulent här!

Att fundera över

Hur bidrar du som förälder eller annan nära vuxen till att skapa världens bästa barn och ungdomsidrott?

Barn är inte små vuxna så hur ska deras idrott se ut? Hur ska våra barn tävla utan att fokus hamnar på tabeller och resultat?

Se filmen ovan - "Hur ska barnidrotten se ut?"

Att reflektera över

 • Vad motiverar mitt barn att idrotta?
 • Hur agerar jag i min roll som idrottsförälder idag?
 • Hur stöttar jag mitt barn på bästa möjliga sätt?
 • Hur kan jag föra samtal med mitt barn kring deras behov och önskningar?
 • Vad har föreningen och träningsgruppen för syfte och mål med verksamheten?
 • Hur stöttar jag de tränare, ledare och domare som engagerar sig inom idrotten på bästa sätt?
 • Vad bör jag tänka på framöver i min roll som idrottsförälder?

Var rädd om den ideella kraften

Ibland sätter önskan att vinna till varje pris eller att nå snabba resultat käppar i hjulet, vilket skapar stress och frustration, hos såväl föräldrar, idrottsaktiva som tränare. Det gäller att skapa en förståelse hos alla inblandande för såväl barnens och ungdomars behov och önskningar som för idrottens primära syfte att skapa bästa förutsättningarna för en livslång idrottsrelation för alla.

Nästan alla tränare, ledare och domare engagerar sig inom idrotten ideellt och behöver all stöttning och uppmuntran som de kan få. Deras drivkrafter och mål kan vara olika, men med en gemensam utgångspunkt om att skapa ett intresse för den specifika idrotten.

Riksidrottsförbundet har tillsammans med idrottens specialförbund tagit fram riktlinjer för hur vi vill att barn- och ungdomsidrott ska bedrivas.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022

Barnens spelregler

Riksidrottsförbundets och Bris initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.

Se Idrottens himmel & helvete

På UR Play kan du se hela programmet.