Att leda idrottare med osynliga funktionsnedsättningar - NPF

Sidan uppdaterades: 15 april 2024

Hur blir ledare bättre på att bemöta aktiva med osynliga funktionsnedsättningar? Som ledare har du en avgörande roll när det gäller att skapa inkluderande träningsmiljöer där du möter varje enskild idrottare utifrån personens förutsättningar, behov och drivkrafter.

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) är så pass vanligt att det i varje klass, varje idrottslag och på varje arbetsplats finns en eller flera personer som fått en NPF-diagnos. NPF är ett samlingsbegrepp som används för bland annat ADHD, Autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och Språkstörning. Antal personer som har diagnostiserats har ökat i vårt samhälle vilket beror på att kunskapen kring NPF blivit större.

Många klarar av att delta i idrotten precis som alla andra medan några kan behöva en del anpassningar både i miljön, i planeringen och i ditt ledarskap. Ibland kan funktionsnedsättningen innebära att man har svårigheter i skolan, vara i stora grupper och ha svårt med socialt samspel, därför blir idrotten ett andningshål i vardagen för många med NPF.

Hur kan vi hjälpa er?

  • Vi kan erbjuda en kurs på er hemmaplan
  • Ge dig som ledare handfasta råd om hur du kan möta barn och ungdomar med särskilda behov.
  • Vilka strategier du kan använda för att lyckas med ditt ledarskap.
  • Hur du kan bli mer tydlig, strukturerad och förstående ledare.

Kontakta din idrottskonsulent för mer information.

Sidan publicerades: 11 oktober 2022

Kontakt

Maja Johansson

Sakkunnig paraidrott

010-476 48 50

Idrottskonsulent med ansvar för idrott för personer med funktionsnedsättning

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention kämpar tillsammans för att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få ett fungerande liv.