Att leda idrottare med ADHD/ADD och Autism/Asperger

Sidan uppdaterades: 30 augusti 2023

Hur blir ledare bättre på att bemöta aktiva med osynliga funktionsnedsättningar? Ditt ledarskap som tränare har en avgörande roll när det gäller att skapa inkluderande träningsmiljöer där du möter varje enskild idrottare utifrån deras förutsättningar, behov och drivkrafter.

Antalet personer som har fått diagnoserna ADHD, Autism och Asperger har ökat vilket beror på att kunskapen om dessa diagnoser har ökat i samhället. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, Autism och Asperger är så pass vanligt att det i varje klass, varje idrottslag och på varje arbetsplats finns en eller flera som har dessa diagnoser.

Ibland kan funktionsnedsättningen innebära att man har svårigheter i skolan, träna i vanliga idrottsgrupper osv, de allra flesta klarar dock detta så länge du som ledare är beredd att anpassa ditt ledarskap så att det passar flera.

Hur kan vi hjälpa er?

  • Vi kan erbjuda en kurs på er hemmaplan
  • Ge dig som ledare handfasta råd om hur du kan möta barn och ungdomar med särskilda behov.
  • Vilka strategier du kan använda för att lyckas med ditt ledarskap.
  • Hur du kan bli mer tydlig, strukturerad och förstående ledare.

Kontakta din idrottskonsulent för mer information.

Sidan publicerades: 11 oktober 2022

Kontakt

Maja Johansson

Sakkunnig paraidrott

010-476 48 50

Idrottskonsulent med ansvar för idrott för personer med funktionsnedsättning

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention kämpar tillsammans för att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få ett fungerande liv.