ANDTS-policy

Sidan uppdaterades: 25 augusti 2023

Alkohol, narkotika, droger, tobak och spel är fem delar en förening kan ta ställning till genom en policy. Vi har i samarbete med länets kommuner och Länsstyrelsen skapat tre stycken dokument för att på ett enkelt sätt skapa och implementera en ANDTS-policy.

De allra flesta barn och ungdomar är någon gång aktiva i en idrottsförening. Föreningarna engagerar också många föräldrar och andra vuxna. Föreningar kan därmed fungera som en viktig uppfostringsmiljö där attityder och värderingar skapas. Ofta är idrotten en skyddsfaktor mot att ungdomar använder alkohol, narkotika, doping och tobak. Idag är det viktigt att också prata om och reglera vad som gäller kring spel, spelmissbruk och matchfixning.

Våra föreningar arbetar för gemenskap, idrottsutövande och social fostran. För oss är det viktigt att främja positiva och trygga miljöer där våra barn och unga kan utvecklas, såväl idrottsligt som socialt, kulturellt och psykiskt. För oss ingår inte alkohol, tobak, narkotika, doping och spel i en sådan miljö.

Alkohol, tobak och andra droger påverkar idrottsprestationen negativt och spel är idag minst lika viktigt att prata om. För barn som växer upp i en otrygg hemmiljö kan idrottsföreningen vara en trygg plats. Det kan också finnas vuxna ledare eller föräldrar som lagt ett missbruk bakom sig. För dem är det extra viktigt att föreningen fungerar som en plats fri från alkohol, narkotika, doping, tobak, spelmissbruk och matchfixning.

Det finns föreningar som sluter avtal med sina ungdomar 12-17 år där de lovar att avstå från alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Ska din förening införa det?

Vad säger Riksidrottsförbundet?

”Vi vill inom idrottsrörelsen bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Inom idrotten lär vi oss också hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, till exempel användandet av droger”.

Mål

Vi tar gemensamt ställning mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Genom att alla våra medlemmar, oavsett vilken förening de engagerar sig i, möts av samma budskap kan vi tillsammans:

  • Bidra till att minska risken för att ungdomar och vuxna råkar ut för skador och problem relaterade till alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.
  • Stärka våra medlemmar att göra hälsosamma val och undvika alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.
  • Bidra till att öka kunskapen om de negativa effekterna av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel på såväl idrott som samhälle.

Övergripande riktlinjer

  • Vi strävar efter att inte prata positivt om alkohol, narkotika, doping, tobak och spel i samband med föreningens verksamhet.
  • Våra ledare, tränare och förtroendevalda är i sitt förhållningssätt till ANDTS ett föredöme för barn och ungdomar.
  • Vi följer de regler och lagar som finns i svensk lagstiftning gällande alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.

Välkommen att kontakta er idrottskonsulent om ni vill ha hjälp att ta fram en policy, handlingsplan och affisch i er förening!

Sidan publicerades: 12 oktober 2022

Stöd & mallar

Dessa tre dokument jobbar vi med när vi tillsammans tar fram ANDTS-policyn.