Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom

Sidan uppdaterades: 25 augusti 2023

Barn och ungdomar är inte små vuxna utan de är just barn och ungdomar. Därmed finns det all anledning att fundera över vad man gör i sin verksamhet, varför man gör och hur man gör. I denna utbildning får man hjälp att hitta nya vägar med den fysiska delen av verksamheten för att mer anpassa den till barn och ungdomars förmågor och behov.

Idrott som bygger på barns och ungdomars behov och förutsättningar innebär att såväl belastningsnivå som innehåll i träningen skall anpassas till deras fysiologiska, psykologiska och sociala förutsättningar, inte minst biologiska ålder. Detta förutsätter att tränare och ledare har de kunskaper om barns och ungdomars utveckling som krävs för att kunna välja rätt träningsmetoder och former. Utbildningen går igenom en människas fysiska och biologiska utveckling från barn till ungdom och vilka förutsättningar som finns för olika former av träning. Den erbjuder även en rik bank av övningstips och inspiration att du ska kunna anpassa verksamheten till barnens biologiska mognad.

Fortsatt lärande i din förening

Vill ni börja jobba med åldersanpassad träning finns det ett lärgruppsmaterial som ni själva kan jobba med. En lärgruppsledare hjälper till så att samtal och dialoger utvecklar såväl individerna som föreningen.

Kontakta din idrottskonsulent här om du vill starta upp en lärgrupp.

Läs mer om hur man blir lärgruppsledare här.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022