Neddragningar för folkbildningen i en tid när den behövs som mest

Folkbildning fyller en viktig roll i samhället. Dagens besked från regeringen om neddragningar på folkbildningsområdet är anmärkningsvärt, kommenterar ett av Sveriges största studieförbund, SISU Idrottsutbildarna, och Riksidrottsförbundet.

Sidan uppdaterades: 18 september 2023

Regeringen har idag presenterat att anslagen till folkbildningen minskar med 250 miljoner nästa år, 350 miljoner året därpå och därefter 500 miljoner. Sedan tidigare har regeringen aviserat en höjning av anslaget till folkhögskolor med 100 miljoner.

Läs mer om detta på Riksidrottsförbundets hemsida här.

Sidan publicerades: 18 september 2023