Temakonferens kring Parasportens
inkludering - Får alla vara med?

”En konferens som vill beröra, irritera, utbilda och utveckla”
Vad är Parasport, vad innebär inkludering och vad är vinsten?

Sidan uppdaterades: 16 januari 2024

  • Vad kan Parasport bidra med i din förening, din kommun eller organisation?
  • Inspirerande temaföreläsningar och goda exempel.
  • Workshops och samtal.
  • Samverkan - nyckel till utveckling. Hur gör vi?

Plats:

Föreningshuset Fontänen, Linköping

Datum:

lördag 10 februari 2024

Starttid:

Kl. 09.00

Sluttid:

Kl. 16.00

Sidan publicerades: 16 januari 2024