Grundutbildning för föreningsledare

Som föreningsledare är du en del av en större helhet, den svenska idrottsrörelsen. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt och i så bra verksamhet som möjligt.

Sidan uppdaterades: 28 juni 2023

Denna grundutbildning ger dig en bra bas för ditt fortsatta arbete som föreningsledare, där du kan få användning för din erfarenhet och även ta med dig ny kunskap för att jobba vidare mot idrottens gemensamma mål.

Plats:

Idrottens Hus, Linköping

Datum:

onsdag 25 oktober 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 21.00

Anmälan:

Senast onsdag 18 oktober 2023, kl. 23.30

Sidan publicerades: 28 juni 2023