Projektstöd IF Anläggning

Sidan uppdaterades: 25 augusti 2023

För att skapa nya och utveckla befintliga idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer. Om din förening är medlem i Riksidrottsförbundet kan du söka bidrag hos RF-SISU Östergötland.

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Det är ett prioriterat område att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd.

RF-SISU Östergötland företräder idrotten i alla frågor som rör anläggningar och idrottsmiljöer. Det kan t.ex. handla om att göra inlägg i samhällsdebatten om tillgång till idrottsytor eller att företräda idrottens intressen i kontakter med kommuner. Vi ger råd och stöd till den enskilda föreningen i frågor om t.ex. utrustning, energiåtgärder och underhåll.

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Följande stöd går att söka inom projektstöd anläggning:

Ansökan

OBS! Inga projekt får vara påbörjade innan ansökan har skickats in om stöd ska kunna beviljas.

För att ansöka om Projektstöd IF Anläggning ska ni alltid börja med att ta kontakt vår idrottsstrateg, Johan Råsbrink på telefon 010-476 50 70 alt johan.rasbrink@rfsisu.se

Ansökningstiden är löpande under året. Sista ansökningsdag för året är 30 november.

Er ansökan skickas in i IdrottOnline under fliken "Idrottsmedel". Ordförande, kassör samt idrottsmedel firmatecknare är de som har behörighet att skicka in en ansökan i IdrottOnline.

Sidan publicerades: 25 oktober 2022

Kontakt

Johan Råsbrink

Verksamhetschef/ Idrottsstrateg (Anläggning & idrottsjuridik)

010-476 50 70

Mer om stöd till anläggningar

På Riksidrottsförbundets hemsida kan du läsa mer om stödet till anläggningar och idrottsmiljöer.