LOK-stöd

Sidan uppdaterades: 25 augusti 2023

LOK-stöd (Lokalt Aktivitetsstöd) är ett aktivitetsstöd för föreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år och/eller verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning oavsett ålder.

Stödet söks för genomförda aktiviteter under det gångna året. Detta stöd söks direkt via Riksidrottsförbundet och två gånger per år, 25 februari och 25 augusti. Bidraget utgår till ideell förening som är medlem i specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbundet (RF).

Ansökningstider

Ansökan för perioden 1/1 - 30/6 (vårens period) ska ha inkommit till RF:s LOK-stödsgrupp senast den 25 augusti.

Ansökan för perioden 1/7 - 31/12 (höstens period) ska ha inkommit till RF:s LOK-stödsgrupp senast den 25 februari.

Ansökan om LOK-stöd görs i IdrottOnline

Ansökan görs på föreningens IdrottOnline-sida. När ni närvaroregistrerar era aktiviteter digitalt i webb eller app förs dessa sedan över automatiskt till ansökan – det enda man då behöver göra är att öppna ansökan och skicka in den. Viktigt att tänka på är att även om man har närvaroregistrerat sina aktiviteter så måste föreningen också öppna själva LOK-stödsansökan i ÌdrottOnline och skicka in den.

Behörighet att skicka in ansökan

De som kan skicka in ansökan för din förenings räkning är ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. Personen måste finnas upplagd i medlemsregistret på föreningens IdrottOnline-sida med någon av dessa roller (ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig).

Kommunala bidrag

Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du din kommun. Observera att de kommunala bidragen i många fall inte har samma regler som de statliga. Det kan skilja på åldrar, tid för ansökan mm.

På Riksidrottsförbundets hemsida hittar du mer information om LOK-stödet.

Ny närvaroregistreringsapp - LOK

Det finns nu även en ny app för digital närvarorapportering , vilket gör det ännu enklare för ledare att registrera närvaron.

Den nya appens syfte är att ledare av LOK-aktiviteter kan registrera närvaro digitalt. Till skillnad mot den tidigare IdrottOnline-appen har den nya appen ingen utbildningsdel, utan fokuserar enbart på LOK-närvaroregistrering. Målet är att den nya appen ska vara enkel och tydlig.

Den hittas där appar finns och heter LOK.

Läs mer på idrottonline.se om appen och hur den fungerar.

Digital närvaroregistrering är obligatorisk från 1 juli 2020

Riksidrottsstyrelsen har fastställt justerade LOK-stödsföreskrifter. Från den 1 juli 2020 (för aktiviteter bedrivna fr.o.m. den 1 juli 2020) är det obligatoriskt att närvaroregistrera aktiviteterna digitalt.


Sidan publicerades: 27 oktober 2022

LOK-appen

Du kan ladda ner LOK-appen på AppStore och Google Play.

Mer om LOK-stödet

Riksidrottsstyrelsen har beslutat om förändringar av LOK-stödet från den 1 januari 2022. Förhoppningen är att de nya reglerna ska leda till en mer jämlik fördelning och till att idrottsrörelsen når målen i Strategi 2025.