Rörelsesatsning i skolan inspirerar elever att själva hålla i aktiviteter

Rörelsesatsning i skolan har under flera år skapat aktivitet på skolgårdarna och inspirerat till mer rörelse under skoldagen. Det har gett resultat. Nu tar äldre elever egna initiativ att hålla aktiviteter för de yngre barnen.
Det är precis det här resultatet vi vill ha, säger Marcus Edin, samordnare för Rörelsesatsning i skolan i Örebro län.

Sidan uppdaterades: 14 maj 2024

Genom regeringsuppdraget Rörelsesatsning i skolan vill Riksidrottsidrottsförbundet tillsammans med samtliga 19 RF-SISU distrikt jobba för ökad folkhälsa och bättre skolresultat. En stor del i arbetet handlar om att bygga broar mellan skolan och föreningslivet men det handlar även om att utbilda rörelseledare som kan hålla i aktiviteter under och i anslutning till skoldagen. Satsningen utvärderas årligen och förutom fler rastaktiviteter och ökad rörelse visar svaren att det även har resulterat i lugnare klassrum samt piggare och mer koncentrerade elever.

Äldre elever motiverar yngre till rörelse

Sedan 2020 har upp mot 60 skolor i Örebro län deltagit i satsningen och i dagsläget är det cirka 35 skolor som är med. Samordnarna Marcus Edin och Paulina Borg har sett flera positiva effekter av det arbete som har gjorts genom åren och möts ofta av stort engegamang av såväl elever som pedagoger. En av de skolor som tidigare varit med i satsningen är Engelbrektskolan i Örebro. Samarbetet inleddes under 2020 när Marcus Edin tillsammans med ansvarig pedagog, Benita Törnqvist, anordnade en rörelseledarutbildning för eleverna i mellanstadiet. Efter avslutad samverkan har Benita fortsatt att utbilda rörelseledare och eleverna har axlat rollen med stort engagemang och ansvar. Inte nog med att de genom åren har anordnat aktiviteter på den egna skolgården, de håller nu även aktiviteter för yngre barn på skolor i närområdet. Stureskolan var först ut med att få återkommande besök men under våren har fler visat intresse.
Jag tog med några av mina tidigare elever som var rörelseledare i årskurs 6 och som nu går i årskurs 8 till Norrbyskolan och aktiverade årskurs 4. Det var lika roligt som att gå till Stureskolan, säger Benita Törnqvist.

En inspirationsbank för mer rörelseglädje

Vill du som skol- eller föreningsrepresentant få mer inspiration till att skapa rörelseglädje och ta del av exempel på arbete som görs i skolor, hos föreningar och inom olika idrotter? Besök RF/SISU:s kunskapsportal Rörelsesatsning i skolan - stöd och material

Sidan publicerades: 14 maj 2024