Det ska vara roligt att tävla

En stor del av idrottsrörelsens strategiska arbete har under senare år handlat om att få föreningar att bryta gamla mönster och våga tänka nytt kring tränings- och tävlingsformer för barn och unga.
– Vi tävlar mer än någonsin i dag, men kanske inte på samma sätt som vuxna är vana vid från deras uppväxt, säger Malin Träff, talesperson inom barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundet.

Sidan uppdaterades: 17 april 2024

Tävlingsmomentet är en viktig del av idrotten och för många är det just tävlandet som är den främsta drivkraften till varför det är roligt att idrotta. Vi vet dock att alla inte tycker om att tävla, eller kanske inte uppskattar sättet som tävlandet allt för ofta uppmärksammas på. I stället för att stirra sig blind på på resultat och tabeller är det därför viktigt att låta barnen få njuta av tävlandet i stunden.
– Bra tävling för barn handlar om långsiktig utveckling, inte om kortsiktiga resultat, säger Malin.

Fokus på delaktighet och trygghet

En idrott som sedan långt tillbaka är starkt förknippad med stort tävlingsfokus är gymnastik. I Örebro län är Gymnastikföreningen Örebro utan tvekan störst inom såväl gymnastik som cheerleading* och dessutom en av de största barn- och ungdomsföreningarna i länet med sina 2 800 medlemmar. Cirka 800 gymnaster tävlar på olika nivåer inom någon av föreningens tävlingsdiscipliner: truppgymnastik, artistisk gymnastik och cheerleading. Föreningen bildades år 2018 genom en sammanslagning av de tidigare föreningarna AGF och ÖGF-KIF. Båda föreningarna var starkt förknippade med tävling och konkurrerade om tävlingssugna gymnaster. Marcus Lagerberg, verksamhetsansvarig i GF Örebro och tidigare sportchef i AGF, berättar att en av anledningarna till sammanslagningen var att skapa en mer gynnsam tävlingskultur.
­– Idag har vi nog lite mer centralt styrda värderingar kopplat till tävling och prestation. Vi är väldigt måna om att alla ska känna sig kompetenta och få rätt förutsättningar att lyckas. Vi tror att det är roligare att tävla om man känner att man gör en bra prestation och vår uppgift är att hjälpa barnen och ledarna att skapa den känslan. Skyndar man långsamt och fokuserar på delaktighet och trygghet i tävlingssammanhang så tror vi att tävling blir något man vill göra mer och blir bra på, säger Marcus.

Nya tävlingssystem som gynnar fler

Tillsammans med Marcus jobbar Alexandra Nyström Pelenius på föreningens kansli, hon har lång erfarenhet av att vara tränare i föreningen och är även konsulent för Gymnastikförbundet Mellansvenska. Alexandra berättar att Svenska Gymnastikförbundet under senare år har ändrat sitt sätt att tävla genom att bland annat införa nya tävlingssystem som bidrar till att många fler kan vara med utifrån egen nivå.
– Man har också höjt åldrarna för att få tävla med resultat vilket gör att man har några år på sig att träna på att tävla där man i stället får lite feedback och alla får medalj. Vi jobbar jättemycket för att våra ledare ska välja rätt tävlingar och rätt övningar så att så många som möjligt ska kunna vara med på så mycket som möjligt och inte behöva stå bredvid eller vara reserv som man tidigare har behövt göra, säger Alexandra.

Läs mer om kampanjen Det ska vara roligt att tävla på RF:s hemsida.

*Svenska Cheerleadingförbundet är sedan 2019 ett eget specialidrottsförbund.

Sidan publicerades: 17 april 2024