Hur kan vi skapa en hållbar idrottsvardag?

Kanske uppmuntrar ni era aktiva till samåkning eller har ett system för att nyttja begagnad utrustning? Bra! Vill ni få tips på fler enkla metoder för att skapa en mer hållbar idrottsvardag? Besök utbildningswebben Hållbar idrott!

Sidan uppdaterades: 22 januari 2024

Oavsett om din förening är stor eller liten, bedriver verksamhet i skog och mark eller på stora arenor med konstgräs så finns det anledning att fundera över hur er verksamhet kan bedrivas på ett mer resurssmart sätt. Detta för att stärka föreningens ekonomi och få fler att vilja och kunna utöva den idrott som ni brinner för. För att få tips på hur man som idrottsförening kan ta sig an dessa frågor finns utbildningswebben Hållbar idrott. På webben kan du ta del av goda exempel på hur andra föreningar har gjort samt få tips på verktyg som du kan använda i din förening.

Olika perspektiv på hållbarhet

Förutom den ekologiska hållbarheten med resor och utrustning i fokus omfattar hållberhetswebben även social och ekonomisk hållbarhet. Den sociala hållbarheten kan till exempel handla om idrott ur ett folkhälsoperspektiv medan den ekonomiska hållbarheten kan handla om att skapa en stabil föreningsekonomi som möjliggör för fler att idrotta trots ekonomiska hinder.

Poddtips! Lyssna gärna på Här pågår föreningsidrott avsnitt 171 om Hållbara resvanor inom idrotten.

Sidan publicerades: 11 januari 2024