Idrottsklivet sänker trösklar i utsatta områden

Idrottsrörelsen levererar meningsfull fritid till våra barn och unga, varje dag, året runt och bidrar med många värden för individer, familjer och samhälle. Genom satsningen Idrottsklivet stärks idrottsrörelsens närvaro i utsatta områden och ger fler möjlighet att kliva in i föreningsvärmen.

Sidan uppdaterades: 21 november 2023

Idrottsklivet är en satsning som möjliggörs tack vare ett årligt regeringsstöd på 100 miljoner kronor under tre år. Satsningen ligger helt i linje med idrottsrörelsens gemensamt beslutade strategi med ambitioner om en idrott för där möjligheten att engagera sig i en förening ska vara oberoende av individens ekonomiska förutsättningar eller vart man bor. Insatserna ska riktas mot områden som polismyndigheten benämner som utsatta. I Örebro är det VOX, det vill säga Vivalla, Oxhagen och Varberga som pekas ut, men då Baronbackarna gränsar till Vivalla fick man även med det området. Förhoppningen var även att få med Brickebacken i projektet, dock utan framgång.
−Att erbjuda aktiviteter ute i dessa bostadsområden är ett effektivt sätt att nå fler barn och unga och ge dem möjlighet att hitta nya intressen, social gemenskap och en positiv tillhörighet, säger Jasmin Benca, Gabrielle Asprou och David Fast från RF-SISU Örebro län, vars uppgift är att tillsammans med idrottsföreningar och andra samhällsaktörer bidra till att meningsfulla fritidsaktiviteter skapas i de utpekade områdena, både under och efter skoltid.

Hållbar infrastruktur som bygger på samarbeten

Just nu pågår arbetet med att inventera vilka föreningar som är etablerade i dessa områden, för att i nästa steg kartlägga önskemål och behov och därefter ringa in och kontakta de föreningar som skulle kunna komplettera utbudet.
−Tanken är att skapa en hållbar infrastruktur som bygger på samarbeten mellan föreningar och förbund och i samverkan med skolor, fritidsgårdar och andra aktörer som bidrar med positiva värden, säger Jasmin Benca.
Fokus ligger på att skapa aktiviteter som bidrar till ökad fysisk och psykisk hälsa, meningsfull fritid och att kontakter skapas över generationsgränser.
−Den primära målgruppen är barn och unga som står långt ifrån idrotten, men vi vill såklart också ha vuxna och äldre in i de insatser som ska göras, säger Gabrielle Asprou.

Tennis på gatan

En förening som funnits i Vivalla i många år och som nu är en självklar del av Idrottsklivet är Simon SK, med sitt projekt ”Tennis på gatan”.
−Där har vi lyckats få barn och ungdomar att börja spela tennis, som aldrig annars skulle ha kunnat göra det. Och detta trots att det varken finns tennishall eller tennisbanor på området. Det om något bevisar att vi med samverkan och engagemang kan få otroliga saker att hända, säger David Fast.

Vill du veta mer om Idrottsklivet?

Kontakta Jasmin Benca, Gabrielle Asprou eller David Fast. https://www.rfsisu.se/distrikt/orebro-lan/om-oss/kontakta-oss/vara-medarbetare

Läs mer om Idrottsklivet här:
https://www.rfsisu.se/distrikt/orebro-lan/idrott-och-folkbildning/inkluderande-idrott/idrottsklivet

 • Svenska Badmintonförbundet
 • Svenska Basketförbundet
 • Svenska Bordtennisförbundet
 • Svenska Brottningsförbundet
 • Svenska Budo och Kampsportförbundet
 • Svenska Fotbollsförbundet
 • Svenska Friidrottsförbundet
 • Svenska Gymnastikförbundet
 • Svenska Handbollsförbundet
 • Korpen Svenska Motionsförbundet
 • Svenska Orienteringsförbundet
 • Svenska Skolidrottsförbundet
 • Svenska Tennisförbundet
 • Svenska Simförbundet

Sidan publicerades: 21 november 2023