Utbildning och samverkan inom parasport

Idrotten ska vara tillgänglig för alla, det är en viktig del av idrottsrörelsens uppdrag. RF-SISU Örebro län vill därför stärka och utveckla idrottsverksamhet för personer med funktionsnedsättning, vilket omfattar både parasport och dövidrott. Inom parasport omfattas idrottsverksamheter som riktar sig till personer med syn-, rörelse och intellektuell funktionsnedsättning. Vill du lära dig mer om parasport? Välkommen på utbildning den 7 december!

Sidan uppdaterades: 17 november 2023

Utbildningen Parasportens grunder riktar sig till dig som är föreningsledare, tränare, förtroendevald eller anställd inom idrotten som vill få ökad kunskap, förståelse och trygghet gällande parasport. Utbildningen anordnas i samverkan med Svenska parasportförbundet. Läs mer och anmäl dig här.

Arenor för samverkan

I nära samarbete med Örebro läns Parasportförbund jobbar Robin Meyer och Paulina Borg på RF-SISU Örebro län för att skapa samverkan organisationer emellan och för att erbjuda kompetensstöd för föreningar som vill utveckla sin verksamhet för att kunna inkludera fler.
−Vi ser ett stort värde i att få flera organisationer att samverka när det kommer till att nå olika målgrupper med funktionsnedsättning. Det här är ofta personer som står ganska långt ifrån idrotten och som kan behöva lite extra hjälp för att hitta en aktivitet som passar just dem, säger Paulina Borg.

Ett exempel på en arena för samverkan är Parasportens dag som anordnas av Örebro läns Parasportförbund i samverkan med RF-SISU Örebro län och TB Action. Parasportens dag 2023 genomförs söndagen den 19 november på Tegelbruket i Örebro. Läs mer om Parasportens dag här.

Fredagssport är ett annat exempel som i första hand syftar till att få personer med funktionsnedsättning i rörelse, men även att skapa synergier mellan organisationer, exempelvis genom att kommunala verksamheter får upp ögonen för aktiviteter som de kan tipsa om och stötta personer med funktionsnedsättning att komma i väg på. Fredagssport anordnas varannan fredag under vår- och hösttermin och brukar också ske under Tegelbrukets tak, med några undantag.
−I våras anordnade vi de avslutande aktiviteterna för terminen på Örebro bangolfklubb och de sista två tillfällen för hösten kommer att ske på Brädcentralen tillsammans med Örebro Skateboard, berättar Robin Meyer.

Ta kontakt med Robin eller Paulina om din förening vill vara en del av Fredagssport under våren 2024. Håll även utkik på Facebooksidan Parasport Örebro län om du vill ta del av fler spännande insatser och aktiviteter inom parasporten i länet.

Sidan publicerades: 17 november 2023