När krisen kommer är det viktigt att ha en plan

Våldet eskalerar i samhället och vi har sett exempel på hur den också drabbar idrottsrörelsen. Med anledning därav behöver vi inom föreningslivet vidta säkerhetsåtgärder. RF-SISU Örebro län har därför tagit fram en guide som kan hjälpa er förening att ta fram eller uppdatera er krisplan.

Sidan uppdaterades: 25 april 2024

En dramatisk händelse kan få stora konsekvenser både för den drabbade och för omgivningen. När vi är stressade är det svårt att hålla fokus, och i en kris kan vi dessutom vara känslomässigt påverkade och då finns det ofta varken tid eller kapacitet att tänka ut en bra strategi för att kunna ta sig igenom händelsen på bästa möjliga sätt.
Oavsett om det är en liten eller stor kris är det viktigt att situationen hanteras med effektivitet, kunskap och omsorg. För att kunna göra det behöver man ha en krisgrupp och en krisplan framtagen. Det låter kanske ambitiöst, särskilt för en liten förening, men att ha dessa verktyg om och när krisen kommer innebär att alla vet vad som behöver göras och vem som gör vad. Det skapar förutsättningar för en framgångsrik krishantering.

Krisguiden som hjälper din förening

RF-SISU Örebro län tog fram en guide till att skapa en krisplan i samband med pandemin. Nu är det en annan typ av kris vi möts av, men guiden är densamma oavsett vilken kris man står inför. Det är en broschyr med olika steg som tar er framåt i er process och ställer frågor som är viktiga att tänka över. Ladda ner guiden här Pdf, 1 MB. och tveka inte att höra av er till er förenings idrottskonsulent om ni behöver stöttning i framtagandet av er krisplan.

Vill ni stärka era kunskaper i att bemöta barn i kris rekommenderar vi en digital föreläsning som Rädda Barnen arrangerar den 8 december klockan 9-12. Föreläsningen Lugna, Lyssna, Stärk riktar sig till viktiga vuxna som i sin vardag kan möta barn och unga i akut kris. Föreläsningen är och kostnadsfri för idrottsföreningar - Anmäl dig här!

Sidan publicerades: 23 oktober 2023