Samverkan möjliggjorde framgångsrik föreläsarkväll

Hur lyckas man som förening samla imponerande 568 barn och 370 ledare och vårdnadshavare till en och samma föreläsarkväll? För ÖSK Ungdom var receptet tydlig struktur och aktiv samverkan mellan föreningen och RF-SISU:s idrottskonsulenter.

Sidan uppdaterades: 18 oktober 2023

ÖSK Ungdom bildades 1988 med ambitionen att vara en klubb för alla. Klubben bedriver verksamhet för barn och ungdomar till och med junioråldern och är i dag en av länets största barn-och ungdomsföreningar med cirka 2 400 aktiva. En av klubbens målsättningar är att ge samtliga medlemmar en god idrottsutbildning, personlig utveckling och en meningsfull fritid. De tre idrottskonsulenterna Johan Dacarlius (fotboll), Lucas Forsberg (Innebandy & bandy) och Thomas Malmgren (handboll) har samverkat med ÖSK ungdom i flera år och stöttat föreningen i olika folkbildningsinsatser.

Föreläsarkvällen som genomfördes på Örebro universitet den 17 oktober är en del i föreningens utvecklingsstege, en metod som har utvecklats i samverkan med idrottskonsulenterna på RF-SISU Örebro län. Syftet med utvecklingsstegen är att kvalitetssäkra den teoretiska utbildningen av barn och ungdomar i föreningen. Stegen bygger på att varje årskull har ett specifikt tema som ligger till grund för det folkbildande arbetet som sker i respektive lag.

Föreläsningarna som hölls på Örebro universitet riktade sig till spelare 10-17 år, deras ledare samt vårdnadshavare. Innehållet i föreläsningarna anpassades utifrån ålder och de teman som återfinns i utvecklingsstegen. Spelare födda 2007 fick till exempel lyssna på Mattias Sjöberg som pratade om ”Skadeförebyggande träning” medan spelare födda 2009 fick lyssna på Beston Kalefa som pratade om ”Attityder”. Samtidigt som spelarna lyssnade på respektive föreläsning fick vårdnadshavarna ta del av Barn- och ungdomspsykiatrins föreläsning om ”Psykisk hälsa”.

Vill din förening göra liknande insatser som ÖSK Ungdom? Ta kontakt med din förenings idrottskonsulent och se vad ni kan åstadkomma tillsammans!

Sidan publicerades: 18 oktober 2023