Stort behov av idrottsanläggningar och på träningstider i vårt län!

Idrottsföreningar tvingas tacka nej till nya medlemmar på grund av brist på ändamålsenliga anläggningar och idrottsmiljöer. Hos de föreningar som sysselsätter flest barn och unga upplever nästan sex av tio föreningar i Örebro län stort behov av fler tider. Det visar Riksidrottsförbundets anläggningsenkät som genomfördes 2022.

Sidan uppdaterades: 25 september 2023

Föreningar som finns i större städer och storstäder upplever större behov av mer tid och plats för sin verksamhet, liksom de föreningar som riktar sig mest mot barn och unga, samt de föreningar som hyr platsen de idrottar på.
− Det här är aspekter vi känner till sedan tidigare, men resultaten i den här enkätundersökningen synliggör och bekräftar de här utmaningarna, säger Jasmin Benca, anläggningsansvarig på RF-SISU Örebro län.
Riksidrottsförbundets anläggningsenkät visar att drygt var fjärde idrottsförening i landet upplever ett stort behov av mer tid och nästan lika många tvingas säga till nya medlemmar. I Örebro län upplevs bristen på tider och platser ännu större. Medan riksgenomsnittet ligger på 43% är motsvarande siffra för Örebro län 57%. Men resultatet varierar beroende på hur stor andel barn och unga föreningen har i sin verksamhet.

Värst för föreningar med stor andel barn och unga

Enkäten redovisas i ett stapeldiagram om fyra staplar, där föreningar sorterats in beroende på hur stor andel barn och unga föreningen sysselsätter. Den första stapeln visar hur de föreningar som har 0–24% barn och unga i sin verksamhet upplever bristen på tid och plats för idrott. Där ligger siffrorna i Örebro län på samma nivå som riksgenomsnittet, 15%. Den andra stapeln redogör andelen föreningar med 25–49% barn och unga i sin verksamhet. Där ligger Örebro läns siffror betydligt lägre, 4% jämfört med riksgenomsnittet på 15%. Även i den tredje stapeln ligger vårt län i paritet med riksgenomsnittet, 34% jämfört med 33%. Det är i den fjärde stapeln som både behovet och skillnaden är som störst. Där är det föreningar med stor andel barn och unga, mellan 75–100%, och där sticker Örebro läns siffror iväg en del, 57% jämfört med riksgenomsnittet på 43%.

Allvarligt och oroväckande

− Det är allvarligt och oroväckande att så många barn och ungdomsföreningar upplever brist på tider för att bedriva sin verksamhet. Att behöva tacka nej till nya medlemmar är en förlust, både för föreningen och samhället, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande för Riksidrottsförbundet.
För föreningen blir tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer helt avgörande för verksamheten och i förlängningen folkhälsan i stort. Att tvingas tacka nej till nya medlemmar på grund av platsbrist är en direkt motvikt till detta. På anläggningen eller idrottsmiljön pågår inte bara den fysiska ansträngningen. På platsen sker möten över gränser, folkbildning, läxläsning samtidigt som platsen har möjlighet att bidra till ökad trygghet i vår omgivning med levande stadsdelar och möjlighet till en meningsfull fritid.

Sidan publicerades: 25 september 2023