Rörelsesatsning i skolan gör fler barn aktiva

Rörelsesatsning i skolan bidrar till att fler barn och unga rör sig mer och hittar till föreningsidrotten i större utsträckning. Det visar en enkätundersökning som Riksidrottsförbundet genomförde 2022.

Sidan uppdaterades: 31 augusti 2023

Rörelsesatsning i skolan är ett regeringsuppdrag som syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Satsningen leds av Riksidrottsförbundet och RF-SISU distrikten, och specialidrottsförbunden bidrar med kunskap, material och inspiration. I Örebro län arbetar Marcus Edin och Paulina Borg med Rörelsesatsning i skolan. Under 2022 deltog 37 skolor, i åtta kommuner och totalt var 14 föreningar engagerade genom att besöka skolor och visa upp vilka möjligheter till aktiv fritid som erbjuds. Motsvarande siffror för hela landet är 901 idrottsföreningar, 1 160 skolor i 203 kommuner inom 64 idrotter.
− Tack vare samverkan med skolorna har vi möjlighet att möta alla barn, vilket gör att många fler får upp ögonen för föreningsidrotten, säger Marcus Edin, samordnare för Rörelsesatsning i skolan.

Nya målgrupper, ökad kunskap och fler medlemmar

Samtidigt når föreningsidrotten nya målgrupper, som är underrepresenterade i föreningar, framför allt inom kategorierna kön, funktionsvariation, ålder och etnicitet, och får fler medlemmar. Många av föreningarna upplever att skolsamverkan ökat kunskapen om inkludering och att motivationen att fortsätta skolsamverkan ökar när de ser hur roligt barnen har. Många föreningar beskriver också att de genom att samverka med skolor har utvecklat föreningens ordinarie verksamhet och att de ser verksamheten mer utifrån ett samhällsperspektiv, samt känner ett större socialt ansvar. Förutom att erbjuda fysisk aktivitet är föreningen också viktig som en plats för gemenskap och tillhörighet. I viss mån har skolsamverkan även bidragit till att fler nya ledare rekryterats till föreningarna.

Idrottens dag - en del av Rörelsesatsning i skolan

Även Idrottens dag i skolan som genomförs den 29 september över hela landet är en del av Rörelsesatsning i skolan. Evenemanget är en del av European School Sport day som har målet att aktivera så många skolbarn som möjligt över hela Europa med 120 minuters fysisk aktivitet under en och samma dag. Idrottens dag är också en del av EU:s stora satsning European Week of Sports, vars mål är att få hela Europa i rörelse och en gemensam manifestation för alla barns rätt till idrott och hälsa! I Örebro deltar 20 skolor i sju av länets kommuner, Örebro, Lindesberg, Askersund, Lekeberg, Kumla, Hallsberg och Nora.

Tips! Vill din förening söka projektstöd för att samverka med skolor? Ta kontakt med er idrottskonsulent och gör en ansökan.

Sidan publicerades: 31 augusti 2023