Stödet som ska locka fler äldre till idrottsrörelsen

Det nya verksamhetsstödet som ska få fler äldre i rörelse har sökts av ett tusental idrottsföreningar runt om i Sverige. Är ni en förening som redan har eller skulle vilja starta verksamhet för äldre? Passa på att söka nu! Sista dag att söka är den 30 april.

Sidan uppdaterades: 11 april 2023

Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att utveckla verksamhet för målgruppen 65+. Stödet syftar även till att identifiera vilka utvecklingsbehov som finns för att fler äldre regelbundet ska kunna (börja/fortsätta) delta i idrottsföreningarnas idrottsaktiviteter.

Fram till 2025 kommer föreningarna som får stödet ha möjligheten att fortsätta utveckla föreningsverksamheten med äldre genom olika stöd från idrottsförbunden och RF-SISU distrikt. Riksidrottsförbundets målsättning är att nå 3000 föreningar som antingen vill växla upp eller starta en satsning på målgruppen 65+.

Läs mer och ansök här.

Sidan publicerades: 11 april 2023