Bild på frukost

RF-SISU Örebro län bjuder in till frukostföreläsningar

Under våren bjuder RF-SISU Örebro län in till frukostföreläsningar med spännande ämnen. Det handlar bland annat om kost, rörelseförståelse och generationskrockar. Föreläsningarna vänder sig till organisations-och aktivitetsledare inom föreningsidrotten i Örebro län.

Sidan uppdaterades: 22 februari 2023

Frukostföreläsningarna sker i samarbete med Tillsammans, kök, bar och konferens, (tidigare 4:e våningen).
– Vi har blivit inbjudna att hålla i några föreläsningar på Tillsammans och såg möjligheten att marknadsföra vår föreläsarbank, som erbjuder många bra föreläsare och intressanta ämnen som föreningsidrotten har stor nytta och glädje att ta del av, säger Robin Meyer, idrottskonsulent och samordnare av föreläsningarna.

Kost

Vårens första föreläsningsfrukost inträffar den 3 mars. På föreläsningsscenen möter vi Erik Hellmén, sakkunnig i nutrition på RF-SISU Örebro län, som pratar om matens betydelse för prestation och hälsa. Anmälan.

Rörelseförståelse

Det andra tillfället handlar om rörelseförståelse. Lucas Forsberg, idrottskonsulent på RF-SISU Örebro län håller en introduktion om hur rörelseförståelse kan hjälpa dig att hitta rörelseglädje. Anmälan.

Generationskrockar

Den tredje tillfället sker den 28 april. Den här gången pratar föreläsaren och projektledaren Josefine Arenius om generationskrockar i vardagen och om hur vi kan motivera och förstå oss på den generation vi möter. Anmälan.

Föreläsningarna är kostnadsfria, men frukosten kostar 95:-
– Vid varje föreläsningstillfälle kommer vi att lotta ut fem gratis frukostar för de som har anmält sig via respektive föreläsningslänk. Vinnarna kommer att meddelas på plats, säger Robin Meyer.

Länk till RF-SISU Örebro läns föreläsarbank

Sidan publicerades: 22 februari 2023