Bild på fruktfat

Utbildning i parasportens grunder

Välkommen på utbildning den 7 december! Parasportens grunder går igenom vad parasport är, vem den riktar sig till och hur den är organiserad. Syftet är att ge en ökad kunskap, förståelse och trygghet gällande parasport. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är föreningsledare, tränare, förtroendevald eller anställd inom idrotten.

Sidan uppdaterades: 17 november 2023

Parasportens grunder omfattar följande moduler:

• Block 1 – Vad är parasport?

• Block 2 – Organisering, samhällsstruktur och förändring

• Block 3 – Inkludering och normmedveten idrott

• Block 4 – Att träna och tävla som paraidrottare

• Block 5 – Rörelseförståelse i praktiken

Den ger utrymme till erfarenhetsutbyte mellan deltagande föreningar och innehåller teoretiska såväl som praktiska moment.

Utbildningen är kostnadsfri!

Plats:

Idrottens hus, Karlsgatan 28

Datum:

torsdag 7 december 2023

Starttid:

Kl. 17.30

Sluttid:

Kl. 20.30

Anmälan:

Senast fredag 1 december 2023

Sidan publicerades: 24 oktober 2023

Kontakt

Robin Meyer

Idrottskonsulent

019-17 55 30

Ansvarsområden: Dövidrott | Parasport